DAISY Grizzly Professional

Grizzly Professional je tradiční systém produktové řady PAS DAISY. Systém je navržen pro výpočty režimů elektroenergetických sítí. DAISY Bizon Projektant nabídne podporu projektování rozvodných sítí všech napěťových úrovní nn, vn a vvn. 

Se systémem DAISY Grizzly Professional získáte podporu pro výpočty nastavení ochran a jištění pojistkami a jističi. Celý systém vychází z jádra produktu PAS DAISY Bizon, ovšem od začátku byl vyvíjen s důrazem na snadnou modifikaci výpočetních dat a pro komplexnost používaných výpočetních metod. 

Výhodou pro uživatele je možnost zakreslit jen část sítě, a přesto může začít s výpočty. Změny lze provádět přímo v interaktivním režimu. Systém DAISY Grizzly Professional plně spolupracuje s GIS a CAD systémy.

Kontaktovat Daisy
Windmill

Co zahrnuje DAISY Grizzly Professional:

Rozbalit další
  • Zákres sítě do podkladové mapy (WMS) s automatickým odečítáním délek

  • Přímou výměnu dat se systémem PAS DAISY Grizzly Enterprise

  • Výpočty režimů elektroenergetických sítí

  • Kontrola a návrh jištění sítí

  • Zákres sítě do mapy s odečtem délek

 

Pro výpočty provozních stavů na hranici fyzikální re­álnosti daného režimu sítě je zcela výjimečně potřeba na­stavit parametry výpočet­ních algoritmů. Z toho důvodu jsou tyto parametry uživateli po celou dobu přístupné. Zobrazení je jednoduché, uživatel zároveň nepracuje s jednotlivými prvky (vypínač, odpojovač), ale s výslednými stavy („zapnuto na B“).

Jednou z volitelných vlastností produktu Grizzly Professional je možnost využí­vat obrazový materiál připravený v GIS nebo CAD. Předpokladem je existence grafického souboru ve formátech DGN, DXF, SHP, nebo CIT. Rovněž je možné použití souboru obrázku BMP jako podkladové vrstvy pro kreslení. Po definování měřítka lze využívat schopnosti odečtu délek ve­dení a kabelů z obrázku.

V případě potřeby je možné řešit propojení i s jinými systémy poskytující data ve vhodném analyzovatelném tvaru.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6