Reference

ČEZ a.s., ČEZ Distribuce a.s.

Naše aplikace je v ČEZu dlouhodobě používána jako „Jednotný výpočetní systém“. Ten přímo komunikuje s dalšími systémy zákazníka – SAP, GIS, TIS, SP, …

ČEZ

E.ON a.s., E.ON Distribuce a.s., EG.D a.s.

Ve společnosti E.ON je naše aplikace trvale používána pro většinu výpočtů v elektroenergetické síti. Zpracovává také data ze systému GIS.

E.ON

KORMAK Praha a.s., Pražská energetika a. s.

KORMAK Praha a. s., jako člen skupiny PRE poskytující mj. kompletní inženýrské, projekční a stavební práce v oblasti elektroenergetických staveb a trafostanic, už mnoho let používá náš produkt k elektrickým výpočtům v elektroenergetických sítích.

Kormak

Naše úspěchy

Již několik desítek let pomáháme standardizovat prostředí české a slovenské energetiky.
Naše systémy se pojí s velkými energetickými společnosti jako ČEZ, E.ON nebo PRE.

Prvního velkého úspěchu se naše společnost DAISY s.r.o. dočkala v roce 1993 v rámci aplikace v tehdejší Jihočeské energetice, a.s.,
která je dnes součástí nadnárodní energetické společnosti E.ON.

Postupně jsme však svou působnost rozšiřovali i na další zmíněné nadnárodní podniky a dnes společně tvoříme
výpočetní systémy, které jsou zavedenou normou v oblasti energetiky.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6