PAS DAISY Grizzly Enterprise

Grizzly je jedním z nejnovějších programových systémů tradiční produktové řady PAS DAISY. Systém je určen pro výpočty režimů elektroenergetických sítí. PAS DAISY Grizzly Enterprise je vhodný pro plánování rozvoje, projektování a dlouhodobou přípravu provozu rozvodných sítí nn, vn a vnn.

PAS DAISY Grizzly Enterprise nabídne podporu pro výpočty nastavení ochran a jištění pojistkami a jističi. Novinkou je plná podpora výpočtu nesymetrických sítí (výpočty poměrů ve všech fázích) a vylepšená je také práce s podkladovými mapami, kde přibyla možnost přímého napojení na servery standardu WMS. 

Pokud není na daném pracovišti k dispozici vhodný systém PAS pracující v reálném čase (PAS DAISY Online), je PAS DAISY Grizzly Enterprise dobře využitelný i jako systém pro krátkodobou přípravu provozu. Jde o integrovaný paket funkcí, který lze nakonfigurovat dle konkrétních požadavků zákazníka.

Kontaktovat Daisy
Windmill

Co zahrnuje PAS DAISY Grizzly Enterprise:

Rozbalit další
  • Plně spolupracuje s GIS a jinými systémy

  • Výpočty režimů elektroenergetických sítí

  • Snadná konfigurace systému

  • Spolupráce s GIS, SAP a dalšími podnikovými systémy

  • Ověřování připojitelnosti zdrojů a zátěží

  • Také pro krátkodobou přípravu provozu

 

Systém PAS DAISY Grizzly Enterprise byl vyvíjen s velkým důrazem na snadnou modifikaci výpočetních dat a komplexnost používaných výpočetních metod. Přestože uživatel zakreslí pouze část sítě, může takřka okamžitě začít s výpočty. Změny provádí uživatel přímo v interaktivním režimu. Tento systém je vhodný především pro ty, kteří mají vysoké požadavky na výpočty hraničních provozních stavů. Výpočty těchto režimů mohou vyjímečně vyžadovat nastavování parametrů výpočetních algoritmů, proto jsou tyto parametry uživateli vždy přístupné.

Zobrazení je jednoduché, uživatel zároveň nepracuje s jednotlivými prvky (vypínač, odpojovač), ale s výslednými stavy („zapnuto na B“). Ze systému GIS přebírá PAS obrazový materiál a také data, která popisují parametry modelované soustavy. Data jsou uložena v databázi připojené v systému GIS. Prostřednictvím GIS může PAS přistupovat rovněž k informacím o odběratelích, zdrojích a k datům z pravidelného měření odběrů.

Data a obrazový materiál je možné vracet zpátky do GIS, využití závisí zcela na potřebách zákazníků. Dále je umožněno použití rastrového obrázku jako podkladové vrstvy pro kreslení. Po definování měřítka lze i takto využívat schopnosti odečtu délek ve­dení a kabelů z obrázku.

V případě potřeby je možné řešit propojení i s jinými systémy poskytující data ve vhodném analyzovatelném tvaru. V praxi máme zkušenost např. s napojením na SAP.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6