DAISY - Informační povinnost

Splnění povinnosti podle §7, odst 3 zákona č. 90/2012 Sb.

Zákon č. 90/2022 Sb. (o obchodních korporacích), ukládá v §7, odst. 2 a 3, společnosti s ručením omezeným povinnost (zřídí-li společnost internetové stránky) bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

 

Obchodní jméno   DAISY spol. s r.o.
Sídlo   Tesaříkova 1026/13
102 00 Praha 10
Provozovna   Lužná 716/2
160 00 Praha 6
Identifikační číslo   41195850
Zápis v podnikovém registru   Společnost zapsána dne 11.10.1991
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod zn. C 4336
Bankovní účet dle § 96 odst. 2
zákona 235/2004 Sb.
– Zákon o DPH
   478564913/0300
 IBAN: CZ 0300 0000 0004 7856 4913
 BIC: CEKOCZPP