PAS DAISY Grizzly Dispatcher

Produkt PAS DAISY Dispatcher  určen pro podporu pracovníků operativního řízení provozu elektroenergetických sítí. Jde o soubor vyšších funkcí ASDŘ využívaný v reálném čase při řízení ES. PAS DAISY Dispatcher významně rozšiřuje základní funkci SCADA. 

Jedná se o integrovaný paket funkcí, který lze konfigurovat pro konkrétní elektrizační soustavu. PAS DAISY Dispatcher je navržen pro sítě vn a vvn, lze jej ale adaptovat i pro nn. Při jeho vývoji byl kladen důraz na jednoduchost používání, rychlost a robustnost. Údržba systému se provádí centralizovaně našimi specialisty.

Systém PAS DAISY Dispatcher zachycuje současný aktuální stav řízené soupravy a umožňuje ověřování plánovaných zásahů typu přepnutí vedení na jiný uzel, apod. Výsledky jsou prezentovány co nejnázornějším a nejjednodušším způsobem, aby se dispečer nemusel příliš zabývat jejich interpretací.

Kontaktovat Daisy
Windmill

Co zahrnuje PAS DAISY Dispatcher:

Rozbalit další
  • Spolupráce s libovolnými systémy SCADA

  • Jednoduchý, rychlý a robustní systém

  • Jasně interpretované výsledky

  • Operativní predikce

  • Simulační režim

 

Důležitou funkcí systému PAS DAISY Dispatcher je simulační režim, který umožňuje provádět ověřování zamýšlených manipulací lokálně na uživatelské simulační databázi. Tato databáze může být naplněna buď reálnými hodnotami v okamžiku přepnutí do simulačního režimu, nebo hodnotami, které popisují úplný stav soustavy v některém okamžiku, a to v blízké či vzdálenější minulosti. Uživatel je schopen pomocí této funkce krokovat (animovat) vývoj soustavy po libovolně velkých krocích, a nebo po jednotlivých změnách veličin (tzv. stroj času).

Protože je systém PAS DAISY Dispatcher součástí integrovaného modulárního systému SCADA/PAS, lze do PAS DAISY Dispatcher zařadit i některé funkce SCADA jiného dodavatele, přestože je systém nepodporuje, nebo je plní nedostatečně (denní záznam o provozu soustavy, změnové archivy signalizací, topologie, evidence B-příkazů, apod.).

PAS DAISY Dispatcher může spolupracovat prakticky s libovolným systémem SCADA. Otestovali jsme například komunikaci s LS 3200 od Telegyr Systems, se systémy Mikrodispečinku, repasy, s koncentrátorem TEK fy Techsys a další.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6